Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Podedwórzu informuje, że wnioski o Dobry Start (300+ ) można złożyć w następującej formie:
    elektronicznej – od 1 lipca 2020 r. do 30 listopada 2020 r.
    tradycyjnej(papierowej) – od 1 sierpnia 2020 r. do 30 listopada 2020 r.Wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego na okres zasiłkowy 2020/2021 przyjmowane są w wersji papierowej od 01 sierpnia 2020 r.
 

Obecnie świadczenia wychowawcze (500+) przyznane są do dnia
31 maja 2021 r.

Na kolejny okres zasiłkowy 2021/2022 wnioski składać należy:
    elektronicznej – od 1 lutego 2021 r.
    tradycyjnej(papierowej) – od 1 kwietnia 20201r.

Dodatkowe informacje