Informujemy, że Stowarzyszenie Aktywizacji Polesia Lubelskiego w Hołownie realizuje projekt „Teatr i muzyka w stodole“, którego zadaniem jest aktywizacja społeczności lokalnej, poprzez przeprowadzenie warsztatów teatralnych dla dorosłych i warsztatów śpiewu ludowego dla dzieci  i młodzieży. Dzięki realizacji projektu uczestnicy warsztatów nabędą umiejętności aktorskie i wokalne, będą mieli także możliwość realizacji swoich pasji i zainteresowań. Zajęcia są prowadzone przez aktorów Teatru Andersena z Lublina i kierownika artystycznego zespołu Rokiczanka.

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do udziału!


Warsztaty teatralne dla dorosłych odbywają się od 24 X 2018 r. do 20 VI 2019 r. w każdy poniedziałek w Ośrodku Edukacji Regionalnej w Hołownie. W ramach warsztatów uczestnicy przygotowują spektakt „Drzewo“ na podstawie Wiesława Myśliwskiego. Nadal można dołączyć do zespołu – potrzeba wielu aktorów i statystów do zrealizowania sztuki.


Warsztaty śpiewu ludowego dla dzieci - odbywać się będą w Zespole Placówek Oświatowych w Podedwórzu. Pierwsze spotkanie w poniedziałek 28 I 2018 r. o godz. 14.00

 

Osoba do kontaktu: Gabriela Bilkiewicz tel. 510 641 258

 

Warsztaty są realizowane w ramach poddziałania 19.2 „ Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Dodatkowe informacje