Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020- Podprogram 2017”

Polski Komitet Pomocy Społecznej zakończył realizację  Programu  FEAD  2014-2020  - Podprogram 2017. Program był realizowany od sierpnia 2017 do czerwca 2018.

Pomocą żywnościową objęto 253 osoby skierowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Wydano 12t.790 kg. żywności co stanowi 2500 paczek żywnościowych.

W ramach działań towarzyszących zorganizowanych wspólnie z ZO PKPS odbyły się cztery warsztaty  dla 60 osób.

Informujemy, że Podprogram  2018 rozpoczyna się od sierpnia 2018 i będzie trwać do czerwca 2019r. Zainteresowanych prosimy o zgłaszanie się do siedziby GOPS.”

Dodatkowe informacje