Postępowania Środowiskowe

Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr SOŚ.6220.11.2017 z dnia 20 lipca 2017 r. o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia pn. „ Przebudowa drogi powiatowej Nr 1096L od km 3+900 do km 5+770".

.

Załączniki:
Pobierz plik (SOŚ.6220.12.2017.pdf)Obwieszczenie[PDF]215 kB

DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1096L od km 3+900 do km 5+770",

.

Załączniki:
Pobierz plik (SOŚ.6220.11.2017.pdf)Decyzja[PDF]878 kB

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia pn. „ Przebudowa drogi powiatowej Nr 1096L od km 3+ 900 do km 5+ 770".

.

Załączniki:
Pobierz plik (Postanowienie.pdf)Postanowienie[PDF]743 kB
Pobierz plik (SOŚ.6220.10.2017.pdf)Obwieszczenie[PDF]219 kB

Obwieszczenie 08.06.2017 o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Przebudowa drogi powiatowej 1096 L od km 3+900 do km 5+770

.

Zawiadomienie 08.06.2017 o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Przebudowa drogi powiatowej 1096 L od km 3+900 do km 5+770

.

Dodatkowe informacje