POPRZEDNIE SCALENIA

     W dniu 28 sierpnia 2014 roku o godz. 09:00 w świetlicy we wsi Opole, gmina Podedwórze odbędzie się zebranie uczestników scalenia wsi Piechy i części wsi Opole w sprawie okazania projektu scalenia gruntów wsi Piechy i części wsi Opole

Załączniki:
Pobierz plik (2014_08_18_09_52_03.pdf)ZAWIADOMIENIE[ ]402 kB

Informacja została umieszczone również w Biuletynie Informacji Publicznej >>>

Załączniki:
Pobierz plik (2014_08_06_08_20_27.pdf)Zawiadomienie[ ]262 kB

     W dniu 20 lutego 2013 r. w świetlicy wiejskiej we wsi Opole, została przedstawiona uczestnikom scalenia, decyzja Starosty Parczewskiego zatwierdzająca projekt scalenia gruntów obrębu ewidencyjnego Piechy i części obrębu ewidencyjnego Opole, o łącznej powierzchnia 532.7142 ha położonych w gminie Podedwórze, powiat parczewski. Projekt został sporządzony przez działającego z upoważnienia Starosty Parczewskiego, geodetę Wojewódzkiego Biura Geodezji w Lublinie.

 

<<<Całość dokumentu do pobrania w formacie PDF>>>

Dodatkowe informacje