Międzygminny Związek Celowy z siedzibą we Włodawie, realizując projekt
„Modernizacja i rozbudowa składowiska odpadów komunalnych we Włodawie w celu
utworzenia Zakładu Zagospodarowania Odpadów”, w ubiegłym tygodniu ogłosił
postępowanie przetargowe na zintegrowany system obsługi do Zakładu Zagospodarowania
Odpadów we Włodawie wraz z monitoringiem wizyjnym terenu zakładu. Oceniając postęp
robót budowlano-montażowych, można stwierdzić, że realizacja inwestycji przebiega
stosunkowo sprawnie i wszystko na to wskazuje, iż zakończy się w zaplanowanym terminie.

 

Więcej informacji do pobrania w formacie PDF

Dodatkowe informacje