MZC

Zakład Zagospodarowania Odpadów we Włodawie

22 – 200 Włodawa

ul. Żołnierzy WiN 22

ogłasza otwarty nabór na wolne stanowisko urzędnicze :

Informatyk

Szczegóły do pobrania w formacie PDF

_____________________________________________________________________

     Ogłoszenie o zamówieniu na: Odbiór i transport odpadów komunalnych pochodzących z terenu gmin należących do Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie.


Szczegóły do pobrania w formacie PDF

 

__________________________________________________________________

     Międzygminny Związek Celowy z siedzibą we Włodawie, realizując projekt
„Modernizacja i rozbudowa składowiska odpadów komunalnych we Włodawie w celu
utworzenia Zakładu Zagospodarowania Odpadów”, w ubiegłym tygodniu ogłosił
postępowanie przetargowe na zintegrowany system obsługi do Zakładu Zagospodarowania
Odpadów we Włodawie wraz z monitoringiem wizyjnym terenu zakładu. Oceniając postęp
robót budowlano-montażowych, można stwierdzić, że realizacja inwestycji przebiega
stosunkowo sprawnie i wszystko na to wskazuje, iż zakończy się w zaplanowanym terminie.

 

Więcej informacji do pobrania w formacie PDF

     Od kilku miesięcy w Międzygminnym Związku Celowym z siedzibą we Włodawie trwają prace nad wdrożeniem nowej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, którą najpóźniej do 1 lipca 2013 r. musi wprowadzić w życie każda gmina w Polsce.

Całosc dokumentu do pobrania w formacie PDF

Zapraszamy do zapoznania się z  nowymi zasadami funkcjonowania systemu.

Międzygminny Związek Celowy z siedzibą we Włodawie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy.

 

Szczegółowe informacje:

Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko pracy: DYREKTOR ZAKŁADU ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW WE WŁODAWIE.pdf

Informacje do pobrania w formacie PDF

Zaproszenie

do złożenia oferty cenowej na zakup drzewa „na pniu”

wraz z wykonaniem wycinki drzew i krzewów oraz usunięciem karpa

 

PLIKI DO POBRANIA: tutaj


Dodatkowe informacje