Informacja o przetargach

Wójt Gminy Podedwórze podaje do publicznej wiadomości ogłoszenia :

1) Nr SGN.6840.11.2017 Ogłoszenie Nr 3/2017

2) Nr SGN./ 6840.12.2017 Ogłoszenie Nr 4/2017

3) Nr SGN 6840.13.2017 Ogłoszenie Nr 5/2017

Dodatkowe informacje