Zapytanie ofertowe na dostawę opału drzewnego - pelletu do Urzędu Gminy Podedwórze i Zespołu Placówek Oświatowych w Podedwórzu

Gmina Podedwórze z siedzibą Podedwórze 44, 21-222 Podedwórze, NIP 539-149-09-03 zwana Zamawiającym zaprasza do złożenia oferty „Na dostawę opału drzewnego -pelletu do Urzędu Gminy Podedwórze i Zespołu Placówek Oświatowych w Podedwórzu " zgodnie z pkt. I - szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia.

Dodatkowe informacje