Ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych na terenie województwa lubelskiego.

ROZPORZĄDZENIE PORZĄDKOWE NR 14
WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 20 grudnia 2017 r.
w sprawie ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych
na terenie województwa lubelskiego

Dodatkowe informacje