Lokalna Grupa Działania „Jagiellońska Przystań” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w następujących zakresach:

- podejmowanie działalności gospodarczej – ogłoszenie o naborze wniosków 1/2018

- rozwijanie działalności gospodarczej – ogłoszenie o naborze wniosków 2/2018

- wydarzenia/imprezy kultywujące lokalną kulturę, tradycję lub historię – ogłoszenie o naborze wniosków 3/2018

- operacje z zakresu promocji walorów obszaru LSR http://www.lgdparczew.pl/2018/02/22/ogloszenie-o-nab…ioskow-nr-2-2018/– ogłoszenie o naborze wniosków 4/2018

- nowe lub zmodernizowane obiekty infrastruktury wzmacniającej potencjał turystyczno – rekreacyjny i społeczny obszaru objętego LSR – ogłoszenie o naborze wniosków 5/2018

- organizacja warsztatów aktywizujących i wzmacniających społeczność lokalną – ogłoszenie o naborze wniosków 6/2018

Pełna treść ogłoszeń znajduje się na stronie internetowej www.lgdparczew.pl w zakładce Nabór wniosków.

Dodatkowe informacje