Powiat Parczewski oraz Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zapraszają osoby niepełnosprawne do uczestnictwa w programie „Aktywny samorząd".
Program „Aktywny samorząd" jest w całości finansowany ze środków PFRON. Realizatorem programu na terenie Powiatu Parczewskiego jest: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Szpitalna 2A; 21- 200 Parczew
Głównym celem programu jest zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

Dodatkowe informacje w załączniku...

Załączniki:
Pobierz plik (2018_03_09_13_48_38.pdf)ZAPROSZENIE[PDF]546 kB

Dodatkowe informacje