Nieruchomości stanowiące własność Gminy Podedwórze przeznaczone do dzierżawy na okres do 3 lat

Dodatkowe informacje