Informuję, ze na stronie Biuletynu Informacji Publicznej znajdują się aktualne wzory
oświadczeń rolników o stratach poniesionych w gospodarstwach rolnych.

Dodatkowe informacje