Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Podedwórzu informuje, ze został przedłużony termin składania ofert na ,,Usługa przygotowania i dostarczenia posiłków z możliwością wykorzystania szkolnego zaplecza kuchennego” dla

  • dzieci Zespołu Placówek Oświatowych w Podedwórzu Przedszkole Samorządowe,

w okresie od 04.09.2018r. do 12.07.2019r.

  • uczniów Zespołu Placówek Oświatowych w Podedwórzu Szkoła Podstawowa w okresie od 04.09.2017r. do 20.06.2019r.

Termin składania ofert ustala się do dnia 31 lipca 2018 r. do godz. 1400

 Pozostałe zapisy zapytania ofertowego pozostają bez zmian.

<<<link do ogłoszenia>>>

 

Dyrektor ZPO w Podedwórzu

           /-/ Artur Becher

Dodatkowe informacje