O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Podedwórze z dnia 22 sierpnia 2018  r. o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej dla wyborów do Rady Gminy Podedwórze zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Załączniki:
Pobierz plik (OBWIESZCZENIE o okręgach wyborczych 2018.pdf)Treść obwieszczenia[PDF]137 kB

Dodatkowe informacje