Wójt Gminy informuje, że w dniu 13 września 2018 r.

    w godz. 10 – 12 nastąpią przerwy w dostawie wody.

Dodatkowe informacje