Z inicjatywy właścicieli nieruchomości znajdujących się przy działce nr 779 położonej w obrębie ewidencyjnym Podedwórza, której właścicielem jest Gmina Podedwórze i przy wsparciu Urzędu Gminy miało miejsce przywrócenie do użytku zajętego na pola uprawne fragmentu drogi.
     W kosztach wytyczenia punktów granicznych powyższej działki stanowiącą drogę gruntową dojazdową do pól, partycypowali właściciele nieruchomości przy tej drodze. Po pracach geodezyjnych już następnego dnia Wójt zlecił na tej drodze prace równiarką i koparką wyznaczając drogę wg znaków granicznych i kształtując ją tak aby ta droga gruntowa spełniała swoje funkcje.  
     Życzmy sobie, aby więcej nie niszczono infrastruktury drogowej i nie zaorywano pasów drogowych na pola, a ta droga niech służy właścicielom pól jak najdłużej.

Dodatkowe informacje