Projekt "Skuteczne NGO – Strategia Współpracy Gminy Podedwórze z Organizacjami Pozarządowymi" - dokumenty do pobrania

Ankieta i deklaracja uczestnictwa w projekcie

Oświadczenie uczestnictwa w Projekcie