Miło nam poinformować iż  grupa nieformalna „Aktywne Zaliszcze” pod patronatem  Stowarzyszenia Aktywizacji Polesia Lubelskiego w Hołownie przy pomocy Urzędu Gminy Podedwórze otrzymała dofinansowanie na realizacje projektu „Labirynt naturalny miejscem integracji mieszkańców wsi Zaliszcze”  w ramach konkursu grantowego w ramach projektu „Lubelskie Mikrodotacje FIO 3” na łączną kwotę dofinansowania 5 000,00zł.. Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.    W ramach projektu zostaną zakupione tuje, ukorzeniacz i geowłóknina i zostanie zorganizowane również spotkanie integracyjne w postaci ogniska.
Głównym celem projektu jest zaangażowanie mieszkańców wsi Zaliszcze w działania na rzecz lokalnego środowiska, poprzez wspólne zagospodarowanie terenu, na którym lokalna społeczność będzie nasadzała tuje tworząc labirynt naturalny. W ramach projektu nastąpi aktywizacja 25 mieszkańców (młodszych, dorosłych i starszych) poprzez stworzenie im możliwości do udziału w aktywnym uczestniczeniu w tworzeniu i realizacji naturalnego labiryntu we wsi Zaliszcze.
    Trwałym rezultatem realizacji projektu będzie jedna zrealizowana inicjatywa w społeczności lokalnej tj. budowa labiryntu naturalnego z tui we wsi Zaliszcze, tworząc miejsce rekreacji mieszkańców wsi.

labirynt

Dodatkowe informacje