INFORMACJA
Wójta Gminy Podedwórze
z dnia 27 września 2018 r.
o sporządzeniu i udostępnieniu spisu wyborców w wyborach do rady gminy zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.


Na podstawie art. 36 § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r.
Kodeks Wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, poz.1000, poz. 1349) informuję, że spis wyborców w wyborach do rady gminy został sporządzony i będzie udostępniony do wglądu w Urzędzie Gminy Podedwórze, Podedwórze 44, pokój nr 7 w dniach: od 27 września 2018 r. do 12 października 2018 r. w godzinach pracy urzędu od godz. 730 do godz. 1530.

Wójt Gminy

/-/ Krzysztof Chilczuk

Dodatkowe informacje