Wójt Gminy Podedwórze serdecznie zaprasza zainteresowane osoby na spotkanie,
które, odbędzie się w dniu 12.12.2018 r. o  godz. 10:00 w Urzędzie Gminy Podedwórze .
Spotkanie będzie dotyczyło  powołania i uzyskania dofinansowania na utworzenie
Kół Gospodyń Wiejskich w sołectwach gminy Podedwórze

Dodatkowe informacje