Szanowni Państwo, informujemy o rozpoczęciu III naboru Zgłoszeń lokalizacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest od osób fizycznych w ramach realizacji projektu pn. „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego", współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020.

Nabór zgłoszeń lokalizacji będzie trwał od dnia 06.05.2019 r. do dnia 24.05.2019 r.

Wszelkie informacje dotyczące naboru wniosków oraz realizacji w/w projektu można uzyskać w Urzędzie Gminy Podedwórze i pod nr tel. 83 379 51 85 (pok. Nr 16) oraz na stronie http://www.azbest.lubelskie.pl

Druki Zgłoszeń lokalizacji oraz Oświadczenia  można pobrać ze strony: http://www.azbest.lubelskie.pl  – Zakładka Usuń azbestPrzewodnik Krok pop kroku.

Jednocześnie informujemy, że osoby zakwalifikowane w niniejszym naborze otrzymają wsparcie w okolicach IV kwartału 2019 r. Istnieje również możliwość realizacji tych prac do końca I połowy 2020 r., o czym poinformujemy Państwa w stosownym czasie.

Załączniki:
Pobierz plik (Zał. 1 Zgłoszenie lokalizacji  Zał. 2 Zgoda naprzetw. danych osobowych.pdf)Załącznik Nr 1 i 2[PDF]690 kB

Dodatkowe informacje