WÓJT GMINY PODEDWÓRZE OGŁASZA NABÓR NA ZASTĘPSTWO NA CZAS USPRAWIEDLIWIONEJ NIEOBECNOŚCI PRACOWNIKA NA  STANOWISKO PRACY Referent do spraw księgowości podatkowej w Urzędzie Gminy Podedwórze

Oferta została zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej

 

 

Dodatkowe informacje