Zgodnie z Programem Badań Statystycznych Statystyki Publicznej na rok 2019 Główny Urząd Statystyczny realizuje badania rolnicze w wylosowanych gospodarstwach rolnych na terenie całego kraju.    
     Celem prowadzonych badań jest pozyskanie rzetelnych danych m.in. na potrzeby Wspólnej Polityki Rolnej, kształtowania polityki żywnościowej kraju, analizy zmian w produkcji roślinnej i zwierzęcej oraz oceny ogólnej sytuacji w rolnictwie. Wyniki badań są wykorzystywane do oceny dotychczas stosowanych, jak i do kształtowania nowych narzędzi WPR i tworzą podstawę negocjacji w zakresie rodzaju i wielkości dotacji dla rolnictwa.
     Więcej informacji na ich temat, metod realizacji oraz weryfikacji tożsamości ankieterów i teleankieterówjest na stronie internetowej GUS:
http://form.stat.gov.pl/BadaniaAnkietowe/2019/

 

Załączniki:
Pobierz plik (plakat rolny 2019.pdf)PLAKAT INFORMACYJNY[PDF]1131 kB

Dodatkowe informacje