Wójt Gminy Podedwórze
zaprasza do skorzystania z programu „Instalacje OZE w Gminie Podedwórze”, który ma na celu pozyskanie funduszy europejskich z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 4 Energia przyjazna środowisku, Działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE RPO WL na lata 2014-2020.

W programie można skorzystać z dofinansowania między innymi dotyczącego:

  • montażu instalacji solarnej,
  • montażu instalacji fotowoltaicznej,
  • montażu pieca na pellet,
  • montażu pieca na holzgas,
  • montażu pomp ciepła do ogrzewania budynków.

Więcej informacji pod numerem telefonu (83) 379-52-27,

w pokoju nr 5 (piętro 1, UG Podedwórze).

Niezbędne dokumenty i załączniki do pobrania na stronie gminy Podedwórze:  www.gmina-podedworze.pl

 

Dodatkowe informacje