INFORMACJA DLA ROLNIKÓW – SUSZA 2019 W ZBOŻACH JARYCH


    Urząd Gminy Podedwórze informuje, iż właściciele gospodarstw rolnych, w których wystąpiły szkody spowodowane niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi, w postaci suszy w zbożach jarych mogą składać wnioski do Urzędu Gminy, pokój nr 5 i 9, w godzinach pracy urzędu w terminie do 12 lipca 2019 r.

Zgłoszenia należy dokonać na formularzach oświadczeń opracowanych przez Wydział Środowiska i Rolnictwa Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego. W zgłoszeniach należy obowiązkowo podać wszystkie uprawy rolne występujące w gospodarstwie rolnym (nazwę uprawy i jej powierzchnię w ha), tzn. zarówno uprawy w których wystąpiły szkody jak i te w których nie odnotowano strat (dane te muszą być zgodne z wnioskiem o dopłaty bezpośrednie za 2019 r. składanym do ARiMR).W zgłoszeniu należy podać także wielkość produkcji zwierzęcej w gospodarstwie (jeśli występuje).
W przypadku gospodarstwa rolnego położonego na obszarze co najmniej dwóch gmin, w których wystąpiły szkody, formularze składa się do każdej gminy oddzielnie, wpisując do nich tylko uprawy znajdujące się na terenie danej gminy. Po sporządzeniu protokołów cząstkowych są one przekazywane przez rolnika do gminy, na terenie której znajduje się jego miejsce zamieszkania.

Komisja dokona oszacowania szkód w terminie do dwóch miesięcy od zgłoszenia, czyli złożenia oświadczeń o stratach, nie później jednak niż do czasu zbioru plonu głównego danej uprawy albo jej likwidacji i nie wcześniej niż od wschodów upraw. Następnie Komisja sporządza protokół szacowania strat i przekazuje go do Wojewody Lubelskiego w terminie 30 dni od dnia oszacowania szkód. Oszacowanie przez Komisję szkód i sporządzony protokół strat będzie podstawą ubiegania się o ewentualne wsparcie dla rolnika.
Szczegółowe informacje dostępne pod nr telefonu 83 379 52 27 i 83 379 51 85.

Załączniki:
Pobierz plik (Oświadczenie_straty w sadach.doc)Oświadczenie_straty w sadach[wersja edytowalna]46 kB
Pobierz plik (Oświadczenie_straty w sadach.pdf)Oświadczenie_straty w sadach[PDF]133 kB
Pobierz plik (Oświadczenie_straty w sadach.doc)Oświadczenie_straty w sadach[wersja edytowalna]46 kB
Pobierz plik (Oświadczenie_zwierzęta.pdf)Oświadczenie_zwierzęta[PDF]233 kB
Pobierz plik (Oświadczenie_zwierzęta.doc)Oświadczenie_zwierzęta[wersja edytowalna]60 kB
Pobierz plik (Oświadczenie_uprawy.pdf)Oświadczenie_uprawy.doc[PDF]256 kB
Pobierz plik (Oświadczenie_uprawy.doc)Oświadczenie_uprawy.doc[wersja edytowalna]58 kB
Pobierz plik (zgoda_na_przetwarzanie_danych_osobowych_RODO.pdf)Zgoda na przetwarzanie danych osobowych RODO - PDF[Proszę o uzupełnienie dokumentów o zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych, które są niezbędne do przeprowadzenia oszacowania szkód.]81 kB

Dodatkowe informacje