Spotkanie informacyjne

     Informuję mieszkańców Gminy Podedwórze, że w Świetlicy Wiejskiej w Podedwórzu (Podedwórze 46 a, 21-222 Podedwórze) odbędzie się spotkanie informacyjne dla mieszkańców, właścicieli domów jednorodzinnych i osób prowadzących działalność rolniczą z Gminy Podedwórze na temat programów rządowych, priorytetowych związanych z OZE i poprawą czystości powietrza tj.: „Mój Prąd”, „Czyste Powietrze” i „Agroenergia”.
     Spotkanie odbędzie się 13 listopada 2019 r. o godzinie 10:00 i poprowadzone będzie przez doradców energetycznych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego (Departament Środowiska i Zasobów Naturalnych, Oddział Odnawialnych Źródeł Energii).

Dodatkowe informacje