Bialskopodlaska Fundacja Rozwoju zaprasza mieszkańców Gminy Podedwórze do udziału w projekcie „Promocja Przedsiębiorczości na terenie Doliny Zielawy”.

Projekt skierowany jest do osób fizycznych w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy.

Środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości w postaci – jednorazowej bezzwrotnej dotacji inwestycyjnej w wysokości- 27 126, 48 zł. netto

Wsparcie pomostowe w wysokości -1 600,00 zł./m-c netto ( wypłacanych przez 12 pierwszych miesięcy na pokrycie bieżących wydatków związanych z prowadzeniem działalności).

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie składają w Biurze Projektu (Urząd Gminy Wisznice pok. 201, ul. Rynek 35, 21-580 Wisznice, tel. 83 378 21 19 w terminie od 28.10.2019 r. do 12.11.2019 r. w godz. od 8:00 do 15:00 wypełniony i podpisany tylko formularz rekrutacyjny wypełniony czytelnie)

Formularz rekrutacyjny jest dostępny na stronie internetowej: www.wisznce.pl i www.bfr-bialapodlaska.pl  oraz w Biurze Projektu (Urząd Gminy Wisznice pok. 201, ul. Rynek 35, 21-580 Wisznice w terminie od 28.10.2019 r. do 12.11.2019 r. w godz. od 8:00 do 15:00

Dodatkowe informacje