W dniu 25 października w Urzędzie Marszałkowskim w Lublinie Gmina Podedwórze reprezentowana przez Wójta Gminy – Monikę Mackiewicz – Drąg  przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Iwony Szymańskiej podpisała umowę na realizację projektu grantowego Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Podedwórze” w ramach Działania 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020

Całkowita wartość projektu wynosi: 1 859 787,94 zł

Dofinansowanie: 1 290 941,23 zł

Projekt zakłada przeprowadzenie termomodernizacji następujących budynków:

  1. Urząd Gminy w Podedwórzu
  2. Zespół Placówek Oświatowych w Podedwórzu
  3. Świetlica w Podedwórzu
  4. Świetlica w Hołownie

Realizacja zadania planowana na lata 2020 – 2022 znacząco wpłynie na poprawę efektywności energetycznej budynków co przyczyni się do zmniejszenia kosztów  ich utrzymania.

Dodatkowe informacje