Wójt Gminy Podedwórze informuje, że Gmina Podedwórze ma zamiar ubiegać się o dofinansowanie w ramach programu „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Program ma na celu dofinansowanie i rozwój systemów zagospodarowania odpadów z tworzyw sztucznych, które powstają podczas prowadzenia działalności rolniczej.

W związku z powyższym prosimy rolników posiadających odpady pochodzące z działalności rolniczej, takie jak: folia rolnicza (biała i zielona), siatka i sznurek do owijania balotów, opakowania po nawozach i typu Big - Bag o wypełnienie i dostarczenie ankiety do Urzędu Gminy Podedwórze do Pani Moniki Łukaszuk w terminie do dnia 20 listopada 2019r.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu (83) 379 52 27, Monika Łukaszuk, pok. Nr 5

Dodatkowe informacje