Stowarzyszenie Aktywizacji Polesia Lubelskiego wspólnie z Fundacją Lokalnej Aktywności Społecznej otrzymały grant z Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030 w wysokości 672 000 złotych na rozwój swojej działalności. Stowarzyszenie Aktywizacji Polesia Lubelskiego, powstałe w 2001 roku, prowadzi znany w regionie i całej Polsce Ośrodek Edukacji Regionalnej „Kraina Rumianku” w Hołownie. W ośrodku, stworzonym przez mieszkańców w dawnej szkole, można skorzystać z licznych atrakcji – warsztatów rękodzielniczych i etnograficznych, gier terenowych, czy odpocząć w wiejskim spa. Bogata oferta ośrodka przyciąga rokrocznie rzesze turystów, a zainteresowanych ciekawym spędzeniem czasu na łonie natury z jest tak dużo, że ośrodek nie jest w stanie obsłużyć wszystkich chętnych.  Stąd pomysł na nawiązanie współpracy z młodą organizacją – Fundacją Lokalnej Aktywności Społecznej, która prowadzi działalność w zakresie edukacji przyrodniczej. Wiosną tego roku obie organizacje zgłosiły do Narodowego Instytutu Wolności wspólny projekt pod nazwą  „Podedwórze Obywatelskie - rozwój działalności organizacji pozarządowych w gminie Podedwórze” i otrzymały grant z Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030, który w całości przeznaczą na rozbudowanie istniejącej w gminie Podedwórze oferty turystycznej. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na rozwój Krainy Rumianku, która w nowym siedlisku utworzy ogród edukacyjny oraz manufakturę ziołową i cukierniczą, gdzie turyści będą mogli wziąć udział w warsztatach zielarskich, wykonać własne kosmetyki i łakocie. Fundacja Lokalnej Aktywności Społecznej swoją część grantu przeznaczy na zakup sprzętu i wyposażenia do prowadzenia wypraw przyrodniczych do atrakcyjnych przyrodniczo miejsc na terenie gminy Podedwórze. Ważnym elementem projektu będą również szkolenia dla przedstawicieli lokalnych organizacji oraz kół gospodyń wiejskich, zachęcające do podejmowania kolejnych działań na rzecz rozwoju gminy Podedwórze. Realizacja projektu planowana jest na lata 2019-2021.

Dodatkowe informacje