Gmina Podedwórze na liście wniosków, które otrzymały grant w ramach projektu „Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego””

Miło nam poinformować, że Gmina Podedwórze znalazła się na liście wniosków grantowych wybranych do dofinansowania z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020
Oś Priorytetowa I. Powszechny dostęp do szybkiego Internetu
Działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu
do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach.
Wysokość grantu dla naszej gminy to 34 871,07 zł. Dzięki temu 100% dofinansowaniu zakupionych zostanie 13 nowych laptopów z oprogramowaniem i 13 dostęów do Internetu dla Zespołu Placówek Oświatowych w Podedwórzu, z którego będą mogli korzystać najbardziej potrzebujący uczniowie.

Dodatkowe informacje