Wójt Gminy Podedwórze informuje, że zostaje przedłużony termin przyjmowania wniosków o oszacowanie strat do 10 lipca br. Każde niekorzystne zjawisko atmosferyczne należy oszacować na oddzielnym wniosku o oszacowanie strat.

Dodatkowe informacje