Zgodnie z art. 37ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79 poz. 855 z późn. zm.) Likwidatorzy Stowarzyszenia Ochotnicza Straż Pożarna w Antopolu wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000019154 zawiadamiają o wszczęciu likwidacji organizacji.

 

Szczegółowe informacje do pobranie w formacie PDF

Dodatkowe informacje