W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 2012r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania i monitorowania choroby Aujeszkyego u świń będzie miało miejsce badanie wszystkich stad świń w kierunku choroby Aujeszkyego. Niewykonanie badań wiąże się z konsekwencjami prawnymi wynikającymi z w/w rozporządzenia.

___________________________________________________________________

Dodatkowe informacje