Gmina Podedwórze informuje, że  grupa nieformalna Chilimoniuk, Kolenda& Wójcik w skład, której wchodzą mieszkańcy wsi Antopol wraz ze Stowarzyszeniem Społeczno - Kulturalnym w Podedwórzu  realizują operację o tytule „Wykonanie boiska sportowo rekreacyjnego z wyposażeniem”              

Celem Operacji jest poprawa stanu infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, rozwijanie integracji i aktywności społecznej oraz wzmacnianie lokalnych inicjatyw w miejscowości Antopol. 

 

Projekt jest dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich za pośrednictwem Fundacji Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej.

W odpowiedzi na ogłoszony konkurs przez  Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO  grupa nieformalna Chilimoniuk, Kolenda & Wójcik wraz ze Stowarzyszeniem Społeczno – Kulturalnym w Podedwórzu złożyła wniosek o dofinansowanie operacji „Wykonanie boiska sportowo – rekreacyjne z wyposażeniem”.

W dniu 12 września 2014 r. została podpisana umowa o numerze: 68/FIO/2014 pomiędzy Fundacją Fundusz Ziemi Biłgorajskiej z siedzibą w Biłgoraju reprezentowaną przez Prezesa Zarządu - Irenę Gadaj, a Stowarzyszeniem Społeczno – Kulturalnym w Podedwórzu z siedzibą w Podedwórzu, jako dotowanym reprezentowanym przez Prezesa - Kazimierza Iwaniuka i Sekretarz - Marię Zdolską, a grupą nieformalną Chilimoniuk, Kolenda & Wójcik, jako realizatora reprezentowaną przez Agnieszkę Chilimoniuk, Roberta Wójcika, Mariana Kolendę.

Wartość dofinansowania – 4994,00 zł.

Boisko zostanie wykonane na działkach nr 81, 82 w miejscowości Antopol.

 

 

Dodatkowe informacje