SPRAWOZDANIE Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH W RAMACH AKTUALIZACJI „STRATEGII ROZWOJU GMINY PODEDWÓRZE"

Dodatkowe informacje