Wytyczne Ministra Klimatu i Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na wywoływaną przez niego chorobę COVID-19 (w czasie trwania pandemii/epidemii).
Załączniki:
Pobierz plik (Wytyczne_dot_postępowania_z_odpadami_w_czasie_występowania_zakażeń_koronawirusem_SARS-CoV-2-2.pdf)wytyczne[PDF]134 kB

    Urząd Gminy Podedwórze informuje o planowanym  rozpoczęciu remontu mostu drewnianego dębowego zlokalizowanego na nieruchomości oznaczonej numerem działki 128 w miejscowości Antopol (droga do Państwa Kononów).
Przewidywany czas remontu od dnia 14 kwietnia 2020 r. do 19 kwietnia 2020 r.
    W związku z powyższym prosimy o wstrzymanie się z korzystania z drogi, na której zlokalizowany jest w.w most.

Informuję o ograniczeniach, obowiązkach i nakazach wynikających z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz.566 i 577).

Szczegółowe informacje w załączniku poniżej.

W związku z wejściem w życie przepisów tzw. tarczy antykryzysowej, Zakład Ubezpieczeń Społecznych realizuje nowe zadania, których celem jest m.in. wsparcie przedsiębiorstw. Poniżej przedstawiamy Państwu informację Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w tej sprawie:

Apel do mieszkańców


Osoby zakażone koronawirusem SARS-CoV-2 (choroba COVID-19) przebywające na terenie nieruchomości zamieszkałych powinny przestrzegać zasady odrębnego zbierania odpadów bytowych, w normalnych warunkach - komunalnych, które to są odpadami medycznymi z grupy 18 w katalogu odpadów i podlegają specjalistycznej procedurze odbioru i unieszkodliwiania. Odpady takie należy gromadzić w workach koloru czerwonego i w żadnym razie nie wolno ich mieszać ani udostępniać do odbioru wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych.

Załączniki:
Pobierz plik (Apel_odpady od osób zakażonych_MZC.pdf)Apel do mieszkańców[PDF]381 kB

Dodatkowe informacje