na temat warunków zgłaszania do właściwej jednostki powiatowej AR i MR, w przypadkach kiedy w stosunku do upraw, które uległy zniszczeniu w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, producent rolny występował o płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych płatności w ramach PROW 2014-2020

 

W związku z rozpoczynającym się II okresem przyjmowania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Urząd Gminy Podedwórze informuje,

iż wypełnione wnioski wraz z fakturami VAT (wniosek i faktury za okres 01.02 – 31.07.2020 r. winny być spięte; w przypadku konieczności posiadania przez rolnika oryginału faktury będzie on zwracany po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu) należy składać w wyznaczonym do tego miejscu na parterze Urzędu Gminy w okresie 03-31 sierpnia 2020 r.
W związku z obowiązującym do odwołania komunikatem Wójta Gminy Podedwórze z dnia 21 lipca 2020 r. Urząd Gminy Podedwórze ma zawieszoną bezpośrednią obsługę interesantów.
W razie konieczności bezpośredniej obsługi realizowana ona będzie z zachowaniem zasad bezpieczeństwa tj.:
- konieczność zakrywania ust i nosa,
- zachowanie odległości,
- dezynfekcja rąk przy wejściu do Urzędu.
W przypadku pytań należy kontaktować się w pierwszej kolejności telefonicznie (tel. 83 379 51 85 – Marlena Łuszczyk).

Zapraszamy osoby zainteresowane do udziału w projekcie FUNDACJI ADRA - GRUPY WSPARCIA ONLINE "Równoważnia"
Spotkania grup wsparcia odbywać się będą online i wymagają jedynie komputera i dostępu do Internetu.
Udział w nich jest bezpłatny.
Aby dołączyć do Grup Wsparcia "Równoważnia" wystarczy wypełnić krótki formularz dostępny na stronie:
http://www.adra.pl/kryzys i poczekać na kontakt ze strony koordynatora projektu.
Szczegółowe informacje na temat inicjatywy znajdą Państwo w załączeniu.

„Rolnik z Lubelskiego 2020”
 
„Ekolubelskie 2020”
 
„Lubelskie rowerowe z KSOW-em”
 

W związku z zaistniałą sytuacją ogłoszenia pandemii koronawirusa i spowodowanymi tym problemami finansowymi przedsiębiorców z terenu zarządzanych przez Państwa miejscowości, chcielibyśmy poinformować, że starając się jak najlepiej rozdysponować środki Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, do dotychczasowej oferty
dla przedsiębiorców, którzy ucierpieli wskutek pandemii COVID-19, koncentrującej się na pożyczkach płynnościowych oraz dotacjach na utrzymanie miejsc pracy, dołączy dodatkowy instrument.

Uprzejmie informujemy, że Ministerstwo Sprawiedliwości organizuje, skierowany do dzieci i młodzieży, konkurs na plakat promujący Międzynarodowy Dzień Mediacji.
 

Bitwa o wozy
12.07.2020 roku zawalczmy o nowy samochód strażacki dla Gminy Podedwórze!
W II turze „Bitwy o wozy”, gmina z największą frekwencją w jednym z byłych 49 województw, według stanu na dzień 31.12.1998 r., otrzyma nowy wóz strażacki.

Dodatkowe informacje