Drodzy mieszkańcy Gminy Podedwórze, Muzeum Historii Polski już po raz dwunasty przyznało dofinansowania w programie „Patriotyzm Jutra”, który wspiera lokalne fundacje i stowarzyszenia, biblioteki, domy kultury, regionalne muzea z całej Polski.
Jest nam niezmiernie miło poinformować, że GBP w Podedwórzu znalazła się w gronie szczęśliwych 110 laureatów z całej Polski.
Wniosek złożony przez naszą bibliotekę pod tytułem "Ludwik Kraszewski - nasz podniebny bohater" otrzymał dofinansowanie w wysokości 12.000 zł, dzięki któremu przywrócimy pamięć o Ludwiku Kraszewskim i jego bohaterskiej postawie, jak również nawiążemy do 80 rocznicy Bitwy o Anglii, odbędą się cykliczne warsztaty edukacyjne dla dzieci i młodzieży, zorganizujemy piknik patriotyczny na cześć Ludwika Kraszewskiego z wystawą Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie, odbędzie się konkurs literacki i historyczny skierowany do wszystkich mieszkańców w gminie,zaprosimy do nas polskie dzieci ze Lwowa i zorganizujemy integracyjną wycieczkę do Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie zostanie wykonany na siatce mesh przenośny portret Ludwika Kraszewskiego, który zawiśnie na zewnątrz szkoły w Zaliszczu.
Jeżeli sytuacja epidemiologiczna pozwoli, projekt będzie realizowany jeszcze w tym roku.

             

Gmina Podedwórze pozyskała dotację w wysokości około 35 tys. złotych z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w ramach zadania „Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” na zakup sprzętu do zdalnego nauczania. Dzięki pozyskanej dotacji 30 kwietnia przekazaliśmy 13 szt. nowych laptopów do Zespołu Placówek Oświatowych w Podedwórzu.” Ponadto 13 osobom uruchomiliśmy dostęp do szybkiego Internetu, dzięki czemu nasi uczniowie zyskali nowe możliwości kształcenia na odległość.

 

6.05.2020r. ponowne otwarcie GBP w Podedwórzu.
Po konsultacjach z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Parczewie pozytywną opinią organu prowadzącego reprezentowanego przez Wójta Gminy Podedwórze, dyrektor biblioteki podjął decyzję o ponownym otwarciu biblioteki.
W bibliotece będą obowiązywały nowe zasady przebywania i wypożyczania książek.
Wprowadza się na terenie biblioteki bezwzględny obowiązek noszenia przez czytelników  maseczek i rękawiczek ochronnych, obowiązkowej dezynfekcji rąk (maseczki, rękawiczki oraz płyn dezynfekcyjny dostępne są w bibliotece).
 
Prosimy o stosowanie się do nowych zasad i procedur w trosce o Państwa i nasze bezpieczeństwo.
 
 

Informujemy, że od dnia 04.05.2020 r. Urząd Gminy pracuje codziennie w pełnej obsadzie.
Jednak w związku z utrzymującym się zagrożeniem epidemiologicznym, prosimy o załatwianie spraw osobiście tylko w pilnych i nie cierpiących zwłoki przypadkach. Pozostałe sprawy można zgłaszać telefoniczni, poprzez pocztę elektroniczną i tradycjną.

Gmina Podedwórze na liście wniosków, które otrzymały grant w ramach projektu „Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego””

Miło nam poinformować, że Gmina Podedwórze znalazła się na liście wniosków grantowych wybranych do dofinansowania z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020
Oś Priorytetowa I. Powszechny dostęp do szybkiego Internetu
Działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu
do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach.
Wysokość grantu dla naszej gminy to 34 871,07 zł. Dzięki temu 100% dofinansowaniu zakupionych zostanie 13 nowych laptopów z oprogramowaniem i 13 dostęów do Internetu dla Zespołu Placówek Oświatowych w Podedwórzu, z którego będą mogli korzystać najbardziej potrzebujący uczniowie.

Dodatkowe informacje