Uprzejmnie informujemy że Lubelska Agencja Wspierania Przesiębiorczości w Lublinie

z dniem 1 października zmienia swoją siedzibę.

Nowy adres LAWP to: ul. Wojciechowska 9a   20-704 Lublin

 

Konkurs „Najlepsze Energetyczne Partnerstwa Województwa Lubelskiego”

 

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny serdecznie zaprasza do udziału w konkursie „Najlepsze Energetyczne Partnerstwa Województwa Lubelskiego” organizowanym w ramach projektu „Energetyczni kreatorzy zmian”. Realizacja Konkursu jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Honorowy patronat nad konkursem objął Pan Krzysztof Hetman – Marszałek Województwa Lubelskiego.

Celem konkursu jest wybór najlepszych pomysłów utworzenia lokalnego partnerstwa w celu opracowania i wdrażania strategii zarządzania zmianą gospodarczą w kontekście rozwoju branży energetyki odnawialnej. Do konkursu mogą zgłaszać się partnerstwa, w skład których wchodzą przedstawiciele: jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych, a także samorządów gospodarczych, partnerów społecznych, przedsiębiorców i społeczności lokalnej z powiatów ziemskich województwa lubelskiego. Laureatami konkursu zostaną trzy partnerstwa, których aplikacje zostaną najwyżej ocenione przez Kapitułę Konkursową.

Nagrody dla każdego z laureatów konkursu są następujące:

  1. udział 12 przedstawicieli partnerstwa (jednostki samorządu terytorialnego – jst i organizacje pozarządowe - op) w dwóch wizytach studialnych, które zostaną zorganizowane przez Fundację Rozwoju Lubelszczyzny w okresie od października 2011 roku do stycznia 2012 roku. Celem wizyt będzie prezentacja dobrych praktyk polskich jst, które wybrały ścieżkę szybkiego rozwoju w oparciu o wykorzystanie potencjału OZE i poprawę EE;

  2. udział 12 przedstawicieli z partnerstwa (jst i op) w wyjazdowych dwudniowych seminariach, których celem będzie rozwój współpracy w ramach partnerstw;

  3. opracowanie strategii zarządzania zmianą gospodarczą w aspekcie rozwoju OZE dla powiatów, które swoim działaniem obejmie zwycięskie partnerstwo. Strategie zostaną opracowane na zlecenie Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny przez ekspertów w okresie od lutego do maja 2012 roku. W ich opracowanie będą zaangażowani przedstawiciele partnerstwa (12 osób reprezentujących jst i op). Zostanie dla nich zorganizowane dwudniowe wyjazdowe spotkanie robocze. Opracowana Strategia zarządzania zmianą gospodarczą zostanie umieszczona na portalu projektu www.energetycznikreatorzyzmian.pl i będzie popularyzowana przez Fundację Rozwoju Lubelszczyzny jako dobra praktyka regionalna;

  4. 800 egzemplarzy dokumentu strategii zarządzania zmianą gospodarczą wydanych w celach informacyjnych i promocyjnych.

  5. promocja na portalu projektu www.energetycznikreatorzyzmian.pl i stronie Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny www.fundacja.lublin.pl;

  6. przeprowadzenie prezentacji swojej lokalnej koncepcji współpracy w oparciu o wykorzystanie potencjału OZE, m.in. podczas:

    • seminarium zorganizowanego przez Lubelski Klaster Ekoenergetyczny w dniu 17 listopada 2011 roku w Lublinie, podczas IV Lubelskich Targów Energetycznych ENERGETICS 2011;

    • Konferencji regionalnej, która odbędzie się w Lublinie w czerwcu 2012 roku.

Szczegółowe informacje o konkursie, w tym formularz zgłoszeniowy oraz zasady uczestnictwa i przebiegu konkursu są dostępne na portalu www.energetycznikreatorzyzmian.pl w zakładce aktualności oraz pod numerem telefonu 81 710 19 24.

Przy opracowaniu aplikacji konkursowej możecie Państwo skorzystać z bezpłatnych usług doradcy ds. aplikacji konkursowych. Zachęcamy Państwa również do korzystania z informacji zawartych w Analizach powiatowych opracowanych w ramach projektu „Energetyczni kreatorzy zmian” prezentujących potencjał odnawialnych źródeł energii (OZE) i możliwości jego wykorzystania wraz z rekomendowanymi projektami. Analizy są dostępne na portalu projektu www.energetycznikreatorzyzmian.pl.

Zgłoszenia do konkursu przyjmowane będą do 21 października 2011 roku.

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiejw ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Do pobrania:

- EKZ konkurs formularz

- Zasady uczestnictwa i przebiegu konkursu

 


Informuję, że na stronie BIP urzędu w zakładce przetargi zostały umieszczone ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie gminy Podedwórze, będących mieniem komunalnym gminy.

Wójt Gminy

Krzysztof ChilczukProjekt "Skuteczne NGO – Strategia Współpracy Gminy Podedwórze z Organizacjami Pozarządowymi" - dokumenty do pobrania

Ankieta i deklaracja uczestnictwa w projekcie

Oświadczenie uczestnictwa w Projekcie
W dniu 25 sierpnia 2010 r. odbyło się spotkanie mieszkańców wsi Piechy i Opole w sprawie scalenia gruntów w tych miejscowościach.

W spotkaniu udział wzięli:

Pan. Bartosz Czech – z-ca Dyrektora Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Lublinie,

Pan Krzysztof Skiba – Kierownik pracowni geodezyjnej we Włodawie, wykonawca prac scaleniowych,

Pan Zenon Bednarz – Kierownik Wydziały Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, Starostwa Powiatowego w Parczewie,

Pan Krzysztof Chilczuk – Wójt Gminy Podedwórze.

W trakcie spotkania, omówione zostały zasady obowiązujące uczestników scalenia oraz jego wykonawców w trakcie wykonywania prac scaleniowych. Następnie, z uczestników scalenia została wybrana Rada Scalenia wsi Piechy i Opole w składzie: Jadwiga Drzewiczak, Zofia Marciniak, Mariusz Michalski, Grzegorz Michalski, Andrzej Kuchta, Tadeusz Banaszczuk, Mirosław Lipka, Waldemar Ulaniuk i Zbigniew Korneluk. Pierwsze spotkanie Rady Scalenia z wykonawcą ustalono na dzień 31 sierpnia 2010 r. w miejscowości Piechy.

Dodatkowe informacje