Informuję o ograniczeniach, obowiązkach i nakazach wynikających z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz.566 i 577).

Szczegółowe informacje w załączniku poniżej.

W związku z wejściem w życie przepisów tzw. tarczy antykryzysowej, Zakład Ubezpieczeń Społecznych realizuje nowe zadania, których celem jest m.in. wsparcie przedsiębiorstw. Poniżej przedstawiamy Państwu informację Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w tej sprawie:

Apel do mieszkańców


Osoby zakażone koronawirusem SARS-CoV-2 (choroba COVID-19) przebywające na terenie nieruchomości zamieszkałych powinny przestrzegać zasady odrębnego zbierania odpadów bytowych, w normalnych warunkach - komunalnych, które to są odpadami medycznymi z grupy 18 w katalogu odpadów i podlegają specjalistycznej procedurze odbioru i unieszkodliwiania. Odpady takie należy gromadzić w workach koloru czerwonego i w żadnym razie nie wolno ich mieszać ani udostępniać do odbioru wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych.

Załączniki:
Pobierz plik (Apel_odpady od osób zakażonych_MZC.pdf)Apel do mieszkańców[PDF]381 kB

W związku z zagrożeniem koronawirusem oraz w trosce o zdrowie Wasze i osób udzielających porad, nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie i mediacja od dnia 16 marca 2020 r. do odwołania są świadczone wyłącznie za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (telefon, e-mail – jeśli w czasie rozmowy telefonicznej okaże się to konieczne), według poniższego harmonogramu.
Poradę może uzyskać każda osoba fizyczna, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.
O przywróceniu możliwości udzielania porad osobiście w punktach zostaniecie Państwo poinformowani odrębnym komunikatem.

Załączniki:
Pobierz plik (Harmonogram dyżurów NPP, NPO, Mediacja_2020_koronawirus_2.pdf)Harmonogram dyżurów NPP, NPO[PDF]517 kB

W związku z sytuacją zagrożenia epidemicznego COVID-19 inspektor ds. leśnictwa Tadeusz Haponiuk do 10 kwietnia nie będzie prowadził bezpośredniej obsługi interesantów oraz dokonywał czynności legalizacji drewna. W sprawach pilnych proszę o kontakt 502 930 456Z poważaniem
Krzysztof Robak
Kierownik Wydziału
Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
Starostwa Powiatowego w Parczewie
tel. 83 355 15 98

Na podstawie art. 46 ust. 6 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239, z późn. zm.) informuję o ograniczeniach, obowiązkach i nakazach wynikających z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. poz. 522).

Załączniki:
Pobierz plik (informacja Wojewody z 25.03.2020 r.pdf)Informacja Wojewody z 25.03.2020 r[PDF]135 kB

Na podstawie § 8 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemiologicznego (Dz. U. poz. 433),

w trosce o bezpieczeństwo i zdrowie obywateli

Urząd Gminy Podedwórze informuje, że do odwołania nie będzie osobiście przyjmować interesantów.
Proponujemy w tym czasie kontakt telefoniczny lub z wykorzystaniem narzędzi komunikacji elektronicznej (ePUAP lub e-mail)
W wyjątkowych sytuacjach interesanci przyjmowani będą po uprzednim telefonicznym umówieniu wizyty.

Dane kontaktowe do pracowników urzędu i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
1. Sekretariat: 83 379 50 11
2. Wójt Gminy: 83 379 50 11; 508 325 081
3. Sekretarz Gminy: 83 379 50 01; 505 020 109
4. Skarbnik Gminy: 83 379 50 25
5. USC : 83 379 50 38
6. Podatki: 83 379 51 85
7. Rolnictwo, ochrona środowiska: 83 379 52 27
8. Księgowość; 83 379 50 29
9. Informatyk: 83 379 50 34
10. GOPS: 83 379 50 37

Dodatkowe informacje