Informacje

Wszystkich zainteresowanych losem pieska prosimy o kontakt z Urzędem Gminy.

Informację można uzyskać pod numerem telefonu 833795011

abr

Zaproszenie na XXXIV sesję Rady Gminy Podedwórze 29 maja 2018 r. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Podedwórze. Rozpoczęcie sesji - godz. 9:00

Załączniki:
Pobierz plik (XXXIV.pdf)PROPONOWANY PORZĄDEK XXXIV SESJI[PDF]852 kB

AZBEST

     Szanowni Państwo, informujemy o rozpoczęciu naboru Zgłoszeń lokalizacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest od osób fizycznych w ramach realizacji projektu pn. „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego", współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020.
    Nabór Zgłoszeń lokalizacji będzie trwał od dnia 21.05.2018 r. do dnia 08.06.2018 r.
Realizacja projektu obejmować będzie działania związane z demontażem, odbiorem, transportem oraz unieszkodliwieniem odpadów azbestowych.
Wszystkie informacje dotyczące naboru wniosków oraz realizacji ww. projektu można uzyskać we właściwym Urzędzie Gminy oraz na stronie

http://www.azbest.lubelskie.pl
Druki Zgłoszeń lokalizacji oraz Oświadczenia  można pobrać ze strony:

http://www.azbest.lubelskie.pl  – Zakładka Przewodnik/ Krok pop kroku.

AZBEST

Nieruchomości stanowiące własność Gminy Podedwórze przeznaczone do dzierżawy na okres do 3 lat

     Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym położona w obrębie Podedwórze, gmina Podedwórze oznaczona w ewidencji gruntów numerem działki Nr 786/1 o powierzchni 0,2386 ha.

Szczegółowe informacje w załączniku.

Załączniki:
Pobierz plik (nieruchomość.pdf)dodatkowe informacjie[PDF]2172 kB

konkurs

Dodatkowe informacje