Informacje

www.arimr.gov.pl

 

 

 

Lokalizacja punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Parczewskiego oraz harmonogram wskazujący dni i godziny, w których jest udzielana nieodpłatna pomoc prawna  w 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE PORZĄDKOWE NR 14
WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 20 grudnia 2017 r.
w sprawie ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych
na terenie województwa lubelskiego

Dodatkowe informacje