Stypendia szkolne w roku szkolnym 2019/2020


Szanowni Rodzice, Uczniowie!
Przypominamy, że od dnia 2 września 2019 roku można składać wnioski o przyznanie stypendium/zasiłku szkolnego na rok szkolny 2019/2020. Wnioski należy składać w terminie do dnia 16 września 2019 r.
Wniosek o przyznanie stypendium/zasiłku może złożyć rodzic ucznia, który nie ukończył 18 roku życia lub uczeń pełnoletni sam na siebie.
W roku szkolnym 2019/2020 miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 528,00 zł netto.
Wnioski dostępne są w Urzędzie Gminy Podedwórze w pokoju nr 9 oraz w linku poniżej.
Wnioski należy składać do dnia 16 września 2019 roku w Urzędzie Gminy Podedwórze w pokoju nr 9.


Źródło: http://cuw.jedrzejow.eu/cuw/stypendia-szkolne/

Załączniki:
Pobierz plik (Wniosek o stypendium-zasiłek1.pdf)Wniosek o stypendium[PDF]242 kB

ZAPROSZENIE DO UCZESTNICTWA W PROGRAMIE
,,AKTYWNY SAMORZĄD”- 2019


     Powiat Parczewski oraz Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zapraszają osoby niepełnosprawne do uczestnictwa w programie „Aktywny samorząd”.
Program ,,Aktywny samorząd” jest w całości finansowany ze środków PFRON.
Realizatorem programu na terenie Powiatu Parczewskiego jest:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Szpitalna 2A; 21- 200 Parczew


Dofinansowanie do wózków inwalidzkich o napędzie elektrycznym
,,Aktywny samorząd” Moduł I, Obszar C, Zadanie C1

     Gmina Podedwórze  wspólnie z Centrum Szkoleniowym Akustica Med realizuje projekt w ramach którego 10 mieszkańców Gminy Podedwórze przystąpiło do szkoleń z zakresu prac gospodarczych. W ramach szkolenia uczestnicy projektu pod okiem wykwalifikowanej instruktorki Pani Jolanty Jeleń nabywają wiedzę na temat pielęgnacji terenów zielonych i prac ogólnobudowlanych.

     Poprawa estetyki terenów zielonych w centrum Podedwórza.

 

Krajowy Ośrodek Wsparcia  Rolnictwa Oddział Terenowy w Lublinie informuje, że z dniem 1 sierpnia 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych.

 

Załączniki:
Pobierz plik (komunikat.pdf)Szczegółowe informacje[PDF]322 kB

W Biuletynie Informacji Publicznej zostało zamieszczone zapytanie ofertowe na świadczenie usługi: Dowóz uczniów z terenu Gminy Podedwórze do Zespołu Placówek Oświatowych w Podedwórzu z miejsca zamieszkania i z powrotem w latach szkolnych 2019/2020 i 2020/2021”.

Drodzy mieszkańcy

    W związku z przedłużającym się okresem suszy, zwracamy się z prośbą do mieszkańców gminy Podedwórze o o racjonalne korzystanie z wody.

Prosimy o wykorzystywanie wody pitnej z sieci wodociągowej  wyłącznie do celów bytowych i powstrzymanie się od podlewania ogródków, trawników, mycia samochodów, napełniania przydomowych basenów itp. wodą z sieci wodociągowej.

   Ograniczenie zużycia zapewni odpowiednie ciśnienie wody w sieci oraz nie spowoduje przerw w jej dostawie wszystkim użytkownikom sieci wodociągowej.

   Oszczędzanie wody jest również niezbędne w celu zapewnienia odpowiedniego ciśnienia w hydrantach na potrzeby ochrony przeciwpożarowej!

Dziękujemy za zrozumienie i przepraszamy za mogące wystąpić uciążliwości.

 

Dodatkowe informacje