Informacje

Zaproszenie na XXIX sesję Rady Gminy Podedwórze

Zaproszenie na XXIX sesję Rady Gminy Podedwórze 26 czerwca 2017 r. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Podedwórze. Rozpoczęcie sesji - godz. 9:00

Załączniki:
Pobierz plik (XXIX.pdf)PROPONOWANY PORZĄDEK XXIX SESJI[PDF]319 kB

Mali Wytrwaki w Wambierzycach

 

 

 

Kolonia w Sandomierzu

Załączniki:
Pobierz plik (Kolonia w Sandomierzu informacje.pdf)Program i zakwaterowanie[PDF]270 kB

Centrum Spotkań Wschodnich w Rusiłach

Dnia 9 czerwca 2017 r. (piątek) o godz. 8.30 odbyło się w Centrum Spotkań Wschodnich w Rusiłach (świetlica wiejska) spotkanie informacyjne, w którym uczestniczyli   mieszkańcy   i   uczniowie   z   Zespołu   Placówek   Oświatowych  w   Podedwórzu.   Dotyczyło   ono   współpracy   transgranicznej   między   Polską, Białorusią   i   Ukrainą.   Pan   Krzysztof   Chilczuk   –   Wójt   Gminy   Podedwórze poinformował zebranych o Programie Białoruś – Polska – Ukraina, w ramach którego   możliwe   będzie   staranie   się   o   dofinansowanie   na   budowę   dróg w obszarze   Doliny   Zielawy   (w   tym   w   miejscowości   Rusiły).   Następnie Pani Małgorzata Semeniuk – Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Podedwórzu przedstawiła   informacje   o:   Programie   współpracy   transgranicznej między Polską,    Białorusią i Ukrainą na lata 2014 – 2020 oraz kulturze polskiej i wschodniej. Uczestnicy spotkania mieli również okazję obejrzeć wystawę „Białoruś i Ukraina – sąsiedz Polski” („Polacy urodzeni na Kresach”).
W  spotkaniu   uczestniczył   również   pan   Grzegorz   Kozioł   –   sołtys   wsi Rusiły, któremu dziękujemy za pomoc w zorganizowaniu spotkania.

Przeprowadzenie konsultacji społecznych

Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Jagiellońska Przystań" informuje o przystąpieniu do aktualizacji dokumentów strategicznych stowarzyszenia i potrzebie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie wprowadzenia zmian w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność dla Obszaru Lokalnej Grupy Działania „Jagiellońska Przystań" na lata 2016-2022 oraz w zakresie aktualizacji Planu działania - zał. nr 3 do LSR i Budżetu LSR - zał. nr 4 do LSR.

Szczegóły w załączniku

Załączniki:
Pobierz plik (2017_06_08_09_58_11_0.pdf)Treść informacji[PDF]266 kB

Informacja Starosty Parczewskiego

Termin składania wniosków przez osoby uprawnione do udziału we wspólnocie gruntowej:

- Niecielin

- Grabówka, Bojary

Spotkanie w Centrum Spotkań Wschodnich w Rusiłach

Prośba

Wójt Gminy Podedwórze zwraca się z prośbą o zwrot kółek, które zostały wzięte z pojemników na odpady stojących przy bramie wejściowej na cmentarz grzebalny w miejscowości Hołowno.
Informuję, że są świadkowie – mieszkańcy tej nieruchomości – którzy nie darują tej zuchwałej „pożyczki”.
Proszę o jak najszybszy zwrot i zamontowanie kółek.
 
 
 
.

Dodatkowe informacje