Informacje

Wielkanoc 2018

Wielkanoc 2018

Wojewoda Lubelski Przemysław Czarnek

ma zaszczyt zaprosić

organizacje pozarządowe działające na terenie województwa lubelskiego

do udziału w Kongresie Organizacji Pozarządowych przy Wojewodzie Lubelskim

Rejestracji na Kongres można dokonać poprzez stronę www.konferencja.lublin.uw.gov.pl

do dnia 6 kwietnia 2018 r.

komunikat

    Powiat Parczewski oraz Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zapraszają osoby niepełnosprawne do uczestnictwa w programie „Aktywny samorząd".
Program „Aktywny samorząd" jest w całości finansowany ze środków PFRON. Realizatorem programu na terenie Powiatu Parczewskiego jest: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Szpitalna 2A; 21- 200 Parczew
Głównym celem programu jest zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

Dodatkowe informacje w załączniku...

Załączniki:
Pobierz plik (2018_03_09_13_48_38.pdf)ZAPROSZENIE[PDF]546 kB

Lokalna Grupa Działania „Jagiellońska Przystań” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w następujących zakresach:

- podejmowanie działalności gospodarczej – ogłoszenie o naborze wniosków 1/2018

- rozwijanie działalności gospodarczej – ogłoszenie o naborze wniosków 2/2018

- wydarzenia/imprezy kultywujące lokalną kulturę, tradycję lub historię – ogłoszenie o naborze wniosków 3/2018

- operacje z zakresu promocji walorów obszaru LSR http://www.lgdparczew.pl/2018/02/22/ogloszenie-o-nab…ioskow-nr-2-2018/– ogłoszenie o naborze wniosków 4/2018

- nowe lub zmodernizowane obiekty infrastruktury wzmacniającej potencjał turystyczno – rekreacyjny i społeczny obszaru objętego LSR – ogłoszenie o naborze wniosków 5/2018

- organizacja warsztatów aktywizujących i wzmacniających społeczność lokalną – ogłoszenie o naborze wniosków 6/2018

Pełna treść ogłoszeń znajduje się na stronie internetowej www.lgdparczew.pl w zakładce Nabór wniosków.

Dodatkowe informacje