Informacje

Zaproszenie na XXXI sesję Rady Gminy Podedwórze 23 listopada 2017 r. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Podedwórze.

Rozpoczęcie sesji - godz. 9:00

Załączniki:
Pobierz plik (zaproszenieXXXI.pdf)PROPONOWANY PORZĄDEK XXXI SESJI[PDF]205 kB

Instytut Medycyny Wsi w Lublinie zaprasza:

rolników, leśników i weterynarzy

na spotkanie szkoleniowe z zakresu narażenia na biologiczne szkodliwości zdrowotne pracy ze zwierzętami w gospodarstwach  oraz na polach , łąkach i lasach oraz zasady stosowania  profilaktyki w związku z tymi pracami.

Na spotkaniu będzie możliwość wykonania bezpłatnych badań diagnostycznych w kierunku:

  1. Boreliozy
  2. Badanie serologiczne w kierunku 4 alergenów(kurz pleśniowy, kurz siana, kurze pióra, naskórek trzody chlewnej
  3. Badanie próbek gleby z pół uprawnych i ogrodów w kierunku wykrywania żywych jaj pasożytów jelitowych.

Spotkanie odbędzie się w dniu 17 listopada 2017 r. o godz. 1000 w Świetlicy Wiejskiej w Podedwórzu.

Bliższych  informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy( sekretariat).

UWAGA: ZMIANA W PROGRAMIE OBCHODÓW ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI

(dotyczy 10 listopada)

 

    W związku z ustanowieniem przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej roku 2017 – rokiem Josepha Conrada-Korzeniowskiego, Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie i Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Zarząd Okręgu w Lublinie zapraszają młodzież gimnazjalną, ponadgimnazjalną i dorosłych do udziału w czytelniczym konkursie wiedzy o życiu i twórczości pisarza Josepha Conrada – Korzeniowskiego pt. „Polak – Żeglarz – Pisarz”.
    Wypełnione kupony należy przesłać od 23 października do 10 listopada 2017 r. Lista laureatów zostanie ogłoszona 3 grudnia 2017 r. – w 160. rocznicę urodzin autora.
Wypełnione kupony z odpowiedziami na pytania wraz z danymi: imię, nazwisko, wiek, dokładny adres oraz telefon, należy przesłać do 10 listopada 2017 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres:
   

Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego

ul. Narutowicza 4 skrytka pocztowa 261

20-950 Lublin z dopiskiem: „Conrad”.


    Kupony można też złożyć do Gminnej Biblioteki Publicznej w Podedwórzu do 8 listopada b.r.
Lista laureatów zostanie ogłoszona 3 grudnia 2017 r. – w 160. rocznicę urodzin autora.

Załączniki:
Pobierz plik (regulaminjc.pdf)regulamin[PDF]627 kB
Pobierz plik (kuponjc.pdf)kupon[PDF]631 kB

Dodatkowe informacje