W dniu 20 marca została podpisana umowa pomiędzy Urzędem Marszałkowskim
w Lublinie, a Gminą Podedworze reprezentowaną przez Wójta Gminy – Panią Monikę Mackiewicz – Drąg przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Pani Iwony Szymańskiej na realizację projektu „Budowa budynku rekreacyjnego na cele społeczne we wsi Mosty” w ramach działania 4.2. „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”.

Biuro Powiatowe  Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Parczewie informuje, że w dniu 27 marca 2019 r. o godz. 10:00 w świetlicy wiejskiej w Podedwórzu odbędzie się szkolenie dla rolników obejmujące  następujący zakres zagadnień:

  1. Zmiany w aplikacji eWniosekPlus na rok 2019 oraz zmiany w przepisach dotyczących płatności bezpośrednich i ONW
  2. Zagadnienia z zakresu Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt
  3. Pozyskiwanie środków unijnych

Zaproszenie na bezpłatne szkolenie

Informujemy,  że Powiatowy Lekarz Weterynarii organizuje bezpłatne szkolenie w zakresie uboju zwierząt  których mięso przeznaczone jest na użytek własny.

Szkolenie  odbędzie się w dniu 21 marca o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu  Gminy Podedwórze.

Uczestnictwo w szkoleniu będzie wymagane aby przeprowadzić legalny ubój na użytek własny


 

Życzenia

życzenia

Szanowni mieszkańcy. W związku z zaplanowanymi pracami wdrożeniowymi dotyczącymi dowodów osobistych z warstwą elektroniczną,  w piątek 1 marca 2019 r. od godz. 12.00, nastąpi przerwa techniczna w działaniu Rejestru Dowodów Osobistych. Oznacza to, że tego dnia wnioski o dowody osobiste będą przyjmowane do godz. 11.30.

W razie wystąpienia sytuacji, w której nie będzie możliwe wysłanie wniosku do personalizacji przed godz. 12:00 w piątek, obywatel będzie zmuszony złożyć ponowny wniosek po 4 marca 2019 r.

Zaproszenie na IV sesję Rady Gminy Podedwórze 06 marca 2019 r. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Podedwórze.

Rozpoczęcie sesji - godz. 11:00

Dodatkowe informacje