Informacje

Wójt Gminy Podedwórze informuje że:
1. Termin składania oświadczeń o stratach poniesionych w gospodarstwach  rolnych -  do 20 lipca 2018 r.
2. Na stronie Biuletynu Informacji Publicznej  znajdują się aktualne wzory oświadczeń rolników o stratach poniesionych w gospodarstwach rolnych.

                                                                                Krzysztof Chilczuk

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Lublinie
podaje do publicznej wiadomości wykaz do dzierżawy: nieruchomości rolnych, wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, położonych na terenie gminy Podedwórze, powiat parczewski, województwo lubelskie.

Załączniki:
Pobierz plik (SKAN_008278.pdf) wykaz do dzierżawy[PDF]410 kB

OSP Podedwórze

     Profil zaufany i kilka minut - to wszystko czego potrzeba, by zarejestrować narodziny dziecka online. Nowa usługa ruszyła 1 czerwca 2018 r. Rodzicu, już nie musisz spieszyć się do urzędu. Wszystko czego potrzebujesz to Profil Zaufany i kilka minut.

 
 
Załączniki:
Pobierz plik (komunikat_Ministerstwo_Cyfryzacji.pdf)KOMUNIKAT MINISTERSTWA CYFRYZACJI[PDF]527 kB

    Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią Premiera Mateusza Morawickiego rusza "Rządowy Program na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej". Wojewodowie w dniu 11.06.2018r. zdecydowali jak podzielić dodatkowe 500 milionów zł, które rząd przeznaczył na ten cel w marcu.   Rząd sfinansuje budowę dróg lokalnych w tym zgodnie z listą rankingową województwa lubelskiego będzie dokonana inwestycja remontu drogi powiatowej nr 1615L na odcinku od 0+003 w m. Podedwórze do km 5+203 w m. Zaliszcze, stosownie ze złożonym wnioskiem Powiatu Parczewskiego.

Informuję, ze na stronie Biuletynu Informacji Publicznej znajdują się aktualne wzory
oświadczeń rolników o stratach poniesionych w gospodarstwach rolnych.

Dodatkowe informacje