Wójt Gminy Podedwórze informuje, że w związku z przystąpieniem do realizacji „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Podedwórze na lata 2019-2032” od dnia 15 lipca do 11 sierpnia 2019 r. na terenie Gminy Podedwórze przeprowadzana będzie inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest.
Inwentaryzację wyrobów zawierających azbest przeprowadzi firma EkoDialog. Osoby wykonujące pracę w terenie posiadać będą imienne upoważnienia z numerem dowodu osobistego podpisane przez Wójta Gminy Podedwórze.

Zgodnie z raportem IUNG - PIB w Puławach dotyczącym wystąpienia warunków suszy w Polsce za okres 05 (1.V - 30.VI) w województwie lubelskim na poziomie Gminy Podedwórze zagrożenie suszą stwierdzono wśród upraw: zboża jare i ozime, kukurydza na ziarno i kiszonkę, rzepak i rzepik, krzewy owocowe, rośliny strączkowe, truskawki.

Termin składania wniosków nie ulega zmianie i jest do 12 lipca 2019 r.

INFORMACJA DLA ROLNIKÓW – SUSZA 2019 W ZBOŻACH JARYCH


    Urząd Gminy Podedwórze informuje, iż właściciele gospodarstw rolnych, w których wystąpiły szkody spowodowane niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi, w postaci suszy w zbożach jarych mogą składać wnioski do Urzędu Gminy, pokój nr 5 i 9, w godzinach pracy urzędu w terminie do 12 lipca 2019 r.

Załączniki:
Pobierz plik (Oświadczenie_straty w sadach.doc)Oświadczenie_straty w sadach[wersja edytowalna]46 kB
Pobierz plik (Oświadczenie_straty w sadach.pdf)Oświadczenie_straty w sadach[PDF]133 kB
Pobierz plik (Oświadczenie_straty w sadach.doc)Oświadczenie_straty w sadach[wersja edytowalna]46 kB
Pobierz plik (Oświadczenie_zwierzęta.pdf)Oświadczenie_zwierzęta[PDF]233 kB
Pobierz plik (Oświadczenie_zwierzęta.doc)Oświadczenie_zwierzęta[wersja edytowalna]60 kB
Pobierz plik (Oświadczenie_uprawy.pdf)Oświadczenie_uprawy.doc[PDF]256 kB
Pobierz plik (Oświadczenie_uprawy.doc)Oświadczenie_uprawy.doc[wersja edytowalna]58 kB
Pobierz plik (zgoda_na_przetwarzanie_danych_osobowych_RODO.pdf)Zgoda na przetwarzanie danych osobowych RODO - PDF[Proszę o uzupełnienie dokumentów o zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych, które są niezbędne do przeprowadzenia oszacowania szkód.]81 kB

Zaproszenie na VI sesję Rady Gminy Podedwórze 26 czerwca 2019 r. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Podedwórze. Rozpoczęcie sesji - godz. 13:00

Załączniki:
Pobierz plik (zaproszenie na VI sesję.pdf)Proponowany porządek VI sesji[PDF]850 kB
  1. PIJ DUŻO WODY - podstawą dobrego samopoczucia podczas upałów jest odpowiednie nawodnienie organizmu. Zaleca się picie 2-3 litrów płynów - z czego głównie powinna to być woda wysoko zmineralizowana, dodatkowo np. słaba herbata oraz soki owocowo-warzywne. Zdecydowanie należy unikać natomiast napojów z kofeiną (np. kawa, cola) oraz alkoholu,
  2. UNIKAJ EKSPOZYCJI SŁONECZNEJ - słońce najsilniej operuje w środku dnia, dlatego w godzinach 11:00 - 15:00 lepiej pozostań w pomieszczeniu. Jeśli musisz wyjść z domu, ochroń ciało - zastosuj kremy z filtrem UV, ubierz jasne lekkie, przewiewne ubranie, kapelusz lub czapkę na głowę i staraj się przebywać w cieniu. Ogranicz intensywną aktywność fizyczną, przyczyniającą się do przegrzania organizmu

Wójt Gminy Podedwórze
zaprasza do skorzystania z programu „Instalacje OZE w Gminie Podedwórze”, który ma na celu pozyskanie funduszy europejskich z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 4 Energia przyjazna środowisku, Działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE RPO WL na lata 2014-2020.

W programie można skorzystać z dofinansowania między innymi dotyczącego:

  • montażu instalacji solarnej,
  • montażu instalacji fotowoltaicznej,
  • montażu pieca na pellet,
  • montażu pieca na holzgas,
  • montażu pomp ciepła do ogrzewania budynków.

Więcej informacji pod numerem telefonu (83) 379-52-27,

w pokoju nr 5 (piętro 1, UG Podedwórze).

Niezbędne dokumenty i załączniki do pobrania na stronie gminy Podedwórze:  www.gmina-podedworze.pl

 

Dodatkowe informacje