Wójt Gminy Podedwórze

serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców na

UROCZYSTE OBCHODY
NARODOWEGO ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI
11 LISTOPADA 2012
 

Program obchodu uroczystości:

godz.  11:50 Zbiórka pocztów sztandarowych.
godz.  12:00 Uroczysta Msza Święta za Ojczyznę w Kościele „Białym”

p.w. Zwiastowania Najświętszej Marii Panny

godz. 13:00 Przemówienia okolicznościowe przedstawicieli władz samorządowych

godz. 13:15 Złożenie wieńców pod pomnikiem ku czci poległych.

W ramach Mobilnych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich konsultanci z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego odwiedzają poszczególne powiaty regionu.

Całość informacji do pobrania tutaj

     Parafia Rzymsko Katolicka p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Opolu informuje że dobiegają końca roboty budowlane polegające na odnowieniu dzwonnicy  wchodzącej w skład Zespołu Kościelnego w Podedwórzu.

Operacja pod nazwą „Odnowa Budynku architektury sakralnej w Podedwórzu –Dzwonnica”dofinansowana jest z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach Działania 413 – wdrażanie lokalnych  Strategii Rozwoju w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Działania „Odnowa i Rozwój Wsi „.

Wykonawcą robót jest  Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe  ELMET Piotr Szewczuk z Białej Podlaskiej

{phocagallery view=category|categoryid=116|imageid=0|limitstart=0|limitcount=3| detail=0|displayname=0|displaydetail=0|displaydownload=0}

Akcja informacyjna „NIE dla czadu”
     Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Komenda Główna Państwowej Straży
Pożarnej rozpoczynają akcję informacyjną „NIE dla czadu”. Podczas dwóch
poprzednich sezonów grzewczych (listopad- marzec) tlenek węgla zabił w
sumie 217 osób, a prawie 4 tys. osób było poszkodowanych. Najtragiczniejszym
miesiącem był luty 2012 r. w którym w wyniku zatrucia czadem zmarły 54
osoby. Wciąż zbyt wiele osób nie wie, czym jest czad i jak ustrzec się przed
zatruciem. A wystarczy odrobina przezorności i sprawny czujnik tlenku węgla.

 

Materiały do pobrania:

  Akcja informacyjna „NIE dla czadu”

„NIE dla czadu” - informator Państwowej Straży Pożarnej

Ulotka informacyjna

 

Film do pobrania na stronie internetowej MSW:

http://www.msw.gov.pl/portal/pl/2/10333/NIE_dla_czadu__konferencja_w_MSW.html

Zarząd Województwa Lubelskiego

informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie za pośrednictwem

 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka

,,W dolinie Tyśmienicy i Wieprza”


w ramach środka 4.1. ,,Rozwój obszarów zależnych od rybactwa” określone w §1 pkt 1 lit. „a – d” rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 października 2009r. (Dz.U. Nr 177, poz.1371z późniejszymi zmianami) w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 4 – Zrównoważony rozwój obszarów zależnych
od rybactwa, zawartą w programie operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”

I. Termin składania wniosków o przyznanie pomocy:

od 20.11.2012r. do19.12.2012r.

od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00.

Całość dokumentu do pobrania w formacie PDF

W związku z prowadzonymi w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej (UKE) pracami
związanymi z weryfikacją i aktualizacją danych służących do tworzenia map popytu, proszę o
wypełnienie ankiet.

Pozyskane z ankiet informacje pomogą Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej w
aktualizacji map popytu i w dokładniejszym koncentrowaniu swoich działań na obszarach
szczególnie zagrożonych wykluczeniem cyfrowym.

Po uzyskaniu informacji z ankiet i ich odpowiednim zagregowaniu w mapach popytu. UKE
udostępnia operatorom (również lokalnym) i zainteresowanym organom samorządu terytorialnego
wiedzę o miejscach zapotrzebowania na ww. usługi telekomunikacyjne, które to miejsca mogą być
interesujące z punktu widzenia biznesowego.

Uzyskane zgłoszenia posłużą także do wskazania miejsc, gdzie potrzebne jest nałożenie obowiązku
zapewnienia usługi powszechnej w rozumieniu art. 81 Prawa telekomunikacyjnego. Obowiązek ten
należy do operatora wyznaczonego do świadczenia usługi powszechnej, a w okresie od 8 maja 2006
r. do 8 maja 2011 r. jego realizacja należała do Telekomunikacji Polskiej S.A.

Dodatkowe informacje